THƯ PHÁP & TRÀ ĐẠO THANH SƠN

THƯ PHÁP & TRÀ ĐẠO THANH SƠN

THƯ PHÁP & TRÀ ĐẠO THANH SƠN

Đ/c: 166/46A2, Thích Quảng Đức, P.4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM - Tel: 0989 989 117 - 0903 729 446 - Email: thuphapthanhson@yahoo.com
Liên hệ

Trà Đạo &Thư Pháp THANH SƠN

Địa chỉ: 166/46A2, Thích Quảng Đức, P.4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Email: thuphapthanhson@yahoo.com - buithi.ngocmy@yahoo.com

Phone: Thanh Sơn 0989 989 117 - Ngọc Mỹ 0858989117

Facebook:  Thư Pháp Thanh Sơn - Nguyễn Thanh Sơn Kts - Ngọc Mỹ Trà Đạo 

Website: http://www.thuphapthanhson.com

Nhập lại